Senast publicerat 01-02-2019 14:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 20/2018 rd

Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid presidentvalet år 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum27.09.2018Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

28.09.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.01.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.1.2019.

Enda behandlingen

29.01.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 20/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

30.01.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

01.02.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat12.10.2018
Behandlingen avslutad24.01.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

valfinansieringpresidentvalvalkampanjeranmälningspliktövervakning