Senast publicerat 01-02-2022 08:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 20/2020 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum10.09.2020Lämnats avRiksdagens bankfullmäktigeBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

11.09.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

04.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.11.2020.

Enda behandlingen

05.11.2020
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 20/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

10.11.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

11.11.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat24.09.2020
Behandlingen avslutad03.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

Riksdagens bankfullmäktige