Senast publicerat 30-01-2020 14:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 21/2018 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2015–2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum04.12.2018Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

05.12.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

21.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.2.2019.

Enda behandlingen

22.02.2019
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Enda behandlingen

26.02.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 21/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

01.03.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

04.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat15.01.2019
Behandlingen avslutad14.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

finanspolitikstabilitets- och tillväxtpaktenekonomisk politikoffentlig ekonomiskattepolitikStatens revisionsverk