Senast publicerat 24-02-2021 12:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 21/2020 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum07.12.2020Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

08.12.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.02.2021
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

11.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat24.02.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

finanspolitikekonomisk politikcoronavirussmittsamma sjukdomaroffentlig ekonomiövervakningprognoserstabilitets- och tillväxtpaktenoffentlig skuldsättningsysselsättning (tillstånd)