Senast publicerat 04-01-2023 08:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 21/2021 rd

Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum09.11.2021Lämnats avRegeringenBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

10.12.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.02.2022
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.12.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2022.

Enda behandlingen

12.12.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 21/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

14.12.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

14.12.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat15.02.2022
Behandlingen avslutad17.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

språkliga rättigheterfinskasvenskasamiskaromaniteckenspråkspråkpolitikminoriteterspråkliga minoriteter