Senast publicerat 01-02-2023 12:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 21/2022 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2022

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum15.09.2022Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

16.09.2022
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.10.2022
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.01.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.1.2023.

Enda behandlingen

26.01.2023
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 21/2022 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

31.01.2023
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

01.02.2023
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat26.10.2022
Behandlingen avslutad12.01.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

statsekonomirevision av statshushållningenoffentlig ekonomistatsbudgetersocialskyddstatsförvaltningrevisionStatens revisionsverk