Senast publicerat 27-01-2023 15:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 22/2022 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Enda behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum04.07.2022Lämnats avRiksdagens bankfullmäktigeBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

06.09.2022
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

24.01.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.1.2023.

Enda behandlingen

25.01.2023
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

27.01.2023
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 22/2022 rd. Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat08.09.2022
Behandlingen avslutad17.01.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

penningpolitikfinanspolitikinflationbankerRiksdagens bankfullmäktigeFinlands BankEuropeiska centralbanken