Senast publicerat 30-01-2020 08:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 23/2018 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum28.01.2019Lämnats avFinlands delegation i Nordiska rådetBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

29.01.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

30.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

Bordläggning av betänkandet

20.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2019.

Enda behandlingen

21.02.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 23/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

25.02.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

27.02.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat31.01.2019
Behandlingen avslutad13.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

internationella organisationerekonomirättsstatmänskliga rättigheterdemokrativalövervakningEuroparådetFinlands delegation i Europarådet