Senast publicerat 01-02-2023 13:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 23/2022 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid välfärdsområdesvalet 2022

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Förberedande debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum26.09.2022Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

27.09.2022
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.10.2022
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat26.10.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

valfinansieringvälfärdsområdesvalkandidater (valbara)övervakninganmälningaranmälningsplikt