Senast publicerat 24-01-2023 13:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 24/2022 rd

Klimatårsberättelse 2022

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut om behandlingen av ärendet

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum22.08.2022Lämnats avMiljöministerietBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

08.11.2022
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat16.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

klimatpolitikutsläpprapporteringklimatförändringarmiljöskydd