Senast publicerat 18-05-2022 15:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 3/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum29.04.2021Lämnats avRegeringenBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

06.05.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet, som de övriga fackutskotten ska lämna utlåtande till senast 30.9.2021.

Bordläggning av betänkandet

22.02.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.2.2022.

Riksdagens skrivelse

25.02.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

28.02.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat27.05.2021
Behandlingen avslutad02.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

regeringarministerierbokslutstatsbolagoffentlig ekonomiregeringspolitikstatsekonomistatsbudgeterUttalande av riksdagen