Senast publicerat 10-06-2016 15:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 4/2015 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2014

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Riksdagens skrivelse
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum13.05.2015Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

19.05.2015
sv_Kertomuksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

26.05.2015
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet

Bordläggning av betänkandet

15.10.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.10.2015.

Enda behandlingen

16.10.2015
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 4/2015 rd.

Riksdagens skrivelse

20.10.2015
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

20.10.2015
sv_Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat11.06.2015
Behandlingen avslutad07.10.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

partifinansieringrevision av statshushållningenStatens revisionsverk