Senast publicerat 20-12-2019 10:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 4/2018 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum18.05.2018Lämnats avJustitiekanslern i statsrådetBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

18.05.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.05.2018
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

14.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2018.

Enda behandlingen

15.11.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 4/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

19.11.2018
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

21.11.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat05.06.2018
Behandlingen avslutad11.10.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

justitiekanslererförfattningarlagberedningövervakninglaglighetsövervakninggrundrättighetermänskliga rättighetermyndigheteradvokater