Senast publicerat 26-02-2020 18:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 4/2019 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum25.04.2019Lämnats avRiksdagsbiblioteketBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

02.05.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.05.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

04.09.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.9.2019.

Enda behandlingen

05.09.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 4/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

06.09.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

11.09.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat06.06.2019
Behandlingen avslutad14.06.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

bibliotekRiksdagsbiblioteket