Senast publicerat 25-09-2020 09:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 4/2020 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum26.02.2020Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

27.02.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

22.09.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.9.2020.

Enda behandlingen

23.09.2020
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 4/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

24.09.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

26.09.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat10.03.2020
Behandlingen avslutad19.05.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

partifinansieringövervakningöppenhetkorruptionvalfinansieringpartierbokföringrevisionStatens revisionsverk