Senast publicerat 01-03-2021 11:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 4/2021 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelat i plenum

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum23.02.2021Lämnats avFinlands delegation i EuroparådetBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

26.02.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

mänskliga rättigheterdemokratirättsstatmedlemsstaterFinlands delegation i Europarådet