Senast publicerat 18-01-2022 16:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 4/2021 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum23.02.2021Lämnats avFinlands delegation i EuroparådetBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

26.02.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.06.2021
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

Bordläggning av betänkandet

21.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Bordläggning av betänkandet

13.10.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2021.

Enda behandlingen

14.10.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 4/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

15.10.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

19.10.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat09.06.2021
Behandlingen avslutad14.09.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

mänskliga rättigheterdemokratirättsstatmedlemsstaterFinlands delegation i Europarådet