Senast publicerat 27-06-2022 13:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 4/2022 rd

Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet 2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum16.02.2022Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

18.02.2022
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.03.2022
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

04.05.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.5.2022.

Enda behandlingen

05.05.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 4/2022 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

10.05.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

11.05.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat09.03.2022
Behandlingen avslutad27.04.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

valfinansieringvalkampanjerkommunalvalkandidater (valbara)anmälningsplikt