Senast publicerat 17-10-2016 15:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 5/2015 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2014

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum09.06.2015Lämnats avJustitiekanslern i statsrådetBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

12.06.2015
sv_Kertomuksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

24.06.2015
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

01.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2015.

Enda behandlingen

02.12.2015
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 5/2015 rd.

Riksdagens skrivelse

07.12.2015
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

08.12.2015
sv_Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat08.09.2015
Behandlingen avslutad26.11.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

justitiekanslerer