Senast publicerat 03-03-2020 17:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 5/2019 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum29.04.2019Lämnats avRiksdagens revisorerBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

03.05.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.05.2019
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2019.

Enda behandlingen

13.11.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 5/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

15.11.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

19.11.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat05.09.2019
Behandlingen avslutad22.10.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

riksdagsarbetebokslutbokföringRiksdagens revisorerRiksdagen