Senast publicerat 08-03-2022 10:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 5/2021 rd

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2020

(Hållbar och inspirerande framtid, Verksamhetsberättelse och bokslut 2020)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum29.04.2021Lämnats avJubileumsfonden för Finlands självständighetBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

29.04.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.10.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.10.2021.

Enda behandlingen

21.10.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 5/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

28.10.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

29.10.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat08.09.2021
Behandlingen avslutad14.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

framtidfondercirkulär ekonomihållbar utvecklingdemokratidatapolicybokslutSitra