Senast publicerat 27-04-2022 10:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 6/2021 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum23.06.2021Lämnats avFolkpensionsantaltens fullmäktigeBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

28.06.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

08.02.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.2.2022.

Enda behandlingen

09.02.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 6/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

15.02.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

16.02.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat06.10.2021
Behandlingen avslutad10.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

förvaltningcoronavirussmittsamma sjukdomarrehabiliteringresekostnaderFolkpensionsanstaltens fullmäktigeFolkpensionsanstalten