Senast publicerat 18-01-2022 16:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 7/2021 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum26.03.2021Lämnats avFinlands delegation i Nordiska rådetBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

06.04.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.06.2021
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.10.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2021.

Enda behandlingen

14.10.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 7/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

15.10.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

19.10.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat09.06.2021
Behandlingen avslutad07.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

nordiskt samarbetesäkerhet och trygghetutrikespolitiksäkerhetspolitikförsvarspolitikregionalpolitikmiljöskyddcoronavirussmittsamma sjukdomarFinlands delegation i Nordiska rådetNordiska länderna