Senast publicerat 20-12-2022 13:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 7/2022 rd

Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum31.03.2022Lämnats avDiskrimineringsombudsmanBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

01.04.2022
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.05.2022
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som förvaltningsutskottet, lagutskottet, kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

15.11.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.11.2022.

Enda behandlingen

16.11.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

18.11.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 7/2022 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

23.11.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

24.11.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat05.05.2022
Behandlingen avslutad10.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

diskrimineringsombudsmändiskrimineringdiskrimineringsförbudminoritetermänniskohandelutlänningar