Senast publicerat 12-09-2016 13:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 8/2015 rd

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2014

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Riksdagens skrivelse
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum04.05.2015Lämnats avRundradions förvaltningsrådBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

12.06.2015
sv_Kertomuksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

24.06.2015
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.10.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2015.

Enda behandlingen

14.10.2015
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 8/2015 rd.

Riksdagens skrivelse

15.10.2015
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

16.10.2015
sv_Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat09.09.2015
Behandlingen avslutad09.10.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

rundradioverksamhetförvaltningsrådRundradion