Senast publicerat 03-03-2020 17:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 8/2019 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum30.04.2019Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

03.05.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.05.2019
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

14.05.2019
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2019.

Enda behandlingen

13.11.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 8/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

15.11.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

19.11.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat05.09.2019
Behandlingen avslutad22.10.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

partifinansieringövervakningöppenhetkorruptionvalfinansieringpartierbokföringrevisionStatens revisionsverk