Senast publicerat 07-12-2022 15:54
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 8/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum17.06.2021Lämnats avRiksdagens justitieombudsmanBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

18.06.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast 1.12.2021.

Bordläggning av betänkandet

11.05.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.5.2022.

Enda behandlingen

12.05.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 8/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

16.05.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

17.05.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat09.09.2021
Behandlingen avslutad31.03.2022

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

riksdagens justitieombudsmängrundrättighetermänskliga rättigheterlaglighetsövervakningoffentlig förvaltningrättsstat