Senast publicerat 14-12-2017 10:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 9/2017 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2016

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum31.05.2017Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

31.05.2017
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.06.2017
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

07.06.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2017.

Enda behandlingen

12.12.2017
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 14, 9/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat06.06.2017
Behandlingen avslutad24.10.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsekonomirevision av statshushållningenbokslutoffentlig ekonomistatsbudgeter