Senast publicerat 03-03-2020 17:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 9/2019 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum05.06.2019UndertecknareFolkpensionsantaltens fullmäktigeBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

11.06.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.06.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

22.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2019.

Enda behandlingen

23.10.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 9/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

24.10.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

25.10.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat06.09.2019
Behandlingen avslutad16.10.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

socialskyddpensionersjukförsäkringsociala förmånerbokslutFolkpensionsanstaltens fullmäktigeFolkpensionsanstalten