Senast publicerat 10-02-2021 15:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 9/2020 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum16.04.2020Lämnats avRiksdagens revisorerBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

17.04.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

03.02.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.2.2021.

Enda behandlingen

04.02.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 9/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

10.02.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

10.02.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat11.11.2020
Behandlingen avslutad10.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

riksdagsarbetebokslutbokföringRiksdagens revisorerRiksdagen