Senast publicerat 24-10-2022 13:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 103/2022 rd

Statsrådets utredning: Beviljande av exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum06.09.2022FöredragandeFinansministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0263
Hänvisning till Eutori
EU/2022/0598
Hänvisning till Eutori
EU/672/2022

Relaterat ärende

Sökord

makroekonomi (ekonomi)ekonomisk politikfinansieringkatastrofhjälplånryska invasionen av Ukraina 2022statsgarantiinternationellt samarbeteUkrainaEuropeiska unionenRyssland