Senast publicerat 05-03-2021 14:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 11/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelanden: Skydd mot covid-19 i vinter och Med förenade krafter mot covid-19

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Remittering till fackutskott

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum15.02.2021FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument