Senast publicerat 14-10-2022 14:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 110/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till förordning om fastställande av särskilda bestämmelser för samarbetsprogrammen 2014–2020 som får stöd från det europeiska grannskapsinstrumentet och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, efter avbrott i programmets genomförande

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende StoU eller UtU

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum19.09.2022FöredragandeArbets- och näringsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/503/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

internationellt samarbetefinansieringtredjeländerprogram (planer)Europeiska unionenRysslandUkrainaMoldavien