Senast publicerat 08-11-2022 11:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 112/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 vad gäller införandet av nya moduler för miljöräkenskaper

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum23.09.2022FöredragandeFinansministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/522/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

statistikföringmiljöbokföringEU-länderutsläppmiljöbeskattningmiljöskyddskogarmiljöstödekosystem (ekologi)Europeiska unionenStatistikcentralenNaturresursinstitutet