Senast publicerat 08-11-2022 12:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 116/2022 rd

Meddelande från kommissionen om bedömning och översyn av direktivet om uppgiftsskydd vid brottsbekämpning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum27.09.2022FöredragandeJustitieministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/770/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

brottmåldatasekretesspersonuppgifterdataöverföringEU-ländertredjeländerinternationella organisationerEU-direktivEuropeiska unionen