Senast publicerat 05-12-2022 13:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 117/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets genomförandebeslut om åtgärder för att skydda unionsbudgeten mot överträdelser av rättsstatens principer i Ungern

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum30.09.2022FöredragandeStatsrådets kansliMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/1132/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

EU-länderdemokratirättsstatförseelserbudgeterfinansieringEuropeiska unionenUngern