Senast publicerat 10-11-2022 10:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 118/2022 rd

Statsrådets utredning: Om ändring av kommissionens förfaranden för statligt stöd till att motsvara kraven i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen, FördrS 122/2004)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum06.10.2022FöredragandeArbets- och näringsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/618/2022

Relaterat ärende

Sökord

statsstödmiljöpolitikmedborgaraktivitetföreningarrätt till informationinternationella överenskommelserEU-förordningarEuropeiska unionen