Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

E 12/2019 rd

Senast publicerat 16-09-2020 12:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 12/2019 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att ingå ett avtal och för Tyskland att ändra avtalet med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik i busstrafiken i samband med internationell trafik i gränsområden mellan länderna

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum29.05.2019FöredragandeKommunikationsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2019/0742
Hänvisning till Eutori
EU/2019/0744
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument