Senast publicerat 12-05-2021 14:08
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 12/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s handlingsplan för demokrati

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum15.02.2021FöredragandeJustitieministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1725
Hänvisning till EU-dokument