Senast publicerat 05-12-2022 10:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 120/2022 rd

Statsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1–30.6.2022

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Remittering till fackutskott

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum10.10.2022FöredragandeUtrikesministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/449/2022

Relaterat ärende

Sökord

domstolarEU-rättdomarförseelserrättsfallEU-direktivverkställighetdröjsmålEuropeiska unionens domstolEuropeiska unionen