Senast publicerat 05-12-2022 10:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 121/2022 rd

Statsrådets utredning: EU; Meddelande från kommissionen om EU:s svar på covid-19-pandemin: förberedelser inför hösten och vintern 2023

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum11.10.2022FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/108/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

coronavirussmittsamma sjukdomarpandemierföregripandevaccinhälso- och sjukvårdläkemedelresandeEuropeiska unionen