Senast publicerat 06-04-2017 14:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 123/2016 rd

Statsrådets utredning: Statsrådets strategi för inflytande i EU

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum07.12.2016FöredragandeStatsrådets kansliMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

verksamhetsplanerEuropeiska unionenEuropeiska kommission