Senast publicerat 05-12-2022 11:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 125/2022 rd

Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Staka ut kursen för en hållbar blå planet – gemensamt meddelande om EU:s agenda för internationell världshavsförvaltning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum13.10.2022FöredragandeStatsrådets kansliMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/749/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

havhavsskyddhavstransportsjöfartklimatförändringarhållbar utvecklingnaturens mångfaldEuropeiska unionen