Senast publicerat 07-12-2022 13:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 126/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till ändring av direktivet om asbest i arbetet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum14.10.2022FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/1262/2022
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

arbetarskyddasbestyrkesmässig exponeringcancersjukdomarEU-direktivEuropeiska unionen