Senast publicerat 07-12-2022 13:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 127/2022 rd

Statsrådets utredning: Den 15:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum14.10.2022FöredragandeMiljöministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/115/2022

Relaterat ärende

Sökord

Konvention om biologisk mångfaldbiodiversitetinternationella överenskommelserhållbar användningförlust av biologisk mångfaldgenresurserFörenta nationerna