Senast publicerat 07-12-2022 13:54
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 130/2022 rd

Statsrådets utredning: Utvidgning av tillämpningsområdet för OECD:s sektorsöverenskommelse om exportkrediter för begränsning av och anpassning till klimatförändringar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum01.11.2022FöredragandeArbets- och näringsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/1201/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

exportkrediterförhandlingarklimatpolitikOECD