Senast publicerat 07-12-2022 14:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 132/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det fyrtioandra mötet i ständiga kommittén för konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (Bernkonventionen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum02.11.2022FöredragandeMiljöministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/1338/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

naturskyddfaunavårdfloravårdvarginternationella överenskommelserEuropeiska unionen