Senast publicerat 04-01-2023 14:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 133/2022 rd

Statsrådets utredning: Aktuell översikt över regleringen av internationella informationsflöden i EU

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Remittering till fackutskott

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum02.11.2022FöredragandeKommunikationsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/601/2022

Relaterat ärende

Sökord

informationsflödeninformationsförmedlinginre marknaddatadataekonomiEuropeiska unionen