Senast publicerat 04-01-2023 14:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 134/2022 rd

Statsrådets utredning: Rådets slutsatser: En ny strategi för europeisk turism fram till 2030

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum07.11.2022FöredragandeArbets- och näringsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/604/2022

Relaterat ärende

Sökord

turismstrategierkonkurrenskraftgrön övergångdigitalisering (process)EU-länderEuropeiska unionen