Senast publicerat 04-01-2023 14:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 135/2022 rd

Statsrådets utredning: Brådskande energiåtgärder; Centrala motparters säkerheter och nivån på clearingtröskeln – Ändring av kommissionens delegerade förordningar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Remittering till fackutskott

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum09.11.2022Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/418/2022

Relaterat ärende

Sökord

energimarknadenpriser (kostnader)säkerheter (ekonomi)derivatmarknaderenergibolagenergibristEuropeiska unionen