Senast publicerat 13-01-2023 14:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 139/2022 rd

Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport 2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum10.11.2022FöredragandeFinansministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/1317/2022

Relaterat ärende